Straffutmåling og tap av førerett etter voldtektsforsøk. Opphevelse som følge av mangelfulle domsgrunner

Høyesteretts ankeutvalgs dom 22. april 2021, HR-2021-864-U, (sak nr. 21-037340STR-HRET), straffesak, anke over dom.
A (advokat Hallvard Gardshol Bjørndal) mot Påtalemyndigheten

Dommere: Webster, Noer, Steinsvik

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen