Brudd på kontradiksjonsprinsippet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 26. april 2021, HR-2021-891-U, (sak nr. 21-055769STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse.

A (advokat Christine Braastad Orre) mot Påtalemyndigheten (politifullmektig Vilde Ueland)

Dommere: Webster, Matheson, Steinsvik 

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen