Ankenektelse i sak om grov narkotikaovertredelse

Høyesteretts ankeutvalgs beslutningDen 26. april 2021, HR-2021-893-U, (sak nr. 21-037335STR-HRET), straffesak, anke over dom.

A (advokat Alexander Behrang Mardazad), B (advokat Fredrik Schøne Brodwall), C (advokat Kjell Myrland), D (advokat Tarik Abbou v/advokatfullmektig Jonas Billington Saeme) mot Påtalemyndigheten

Dommere: Matningsdal, Normann, Noer

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen