Fremkalling av fare for allmennheten, brann - straffutmåling

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 20. januar 2021, HR-2021-91-U, (sak nr. 20-180305STR-HRET), straffesak, anke over dom.

Påtalemyndigheten mot A (advokat Harald Grape)

Dommere: Skoghøy, Bull, Østensen Berglund

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen