Ankenektelse i sak om voldtekt

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 6. mai 2021, HR-2021-969-U, (sak nr. 21-048614STR-HRET), straffesak, anke over dom.
A (advokat Brynjar Nielsen Meling) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Kristine Knutsen-Berge)

Dommere: Normann, Ringnes, Thyness

Les avgjørelsen i sin  helhet

Til toppen