Innførsel av hasj

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 6. mai 2021, HR-2021-971-U, (sak nr. 21-042155STR-HRET), straffesak, anke over dom. 
A (advokat Morten Kjensli), B (advokat Sigurd Jørgen Klomsæt) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Leif Aleksandersen)

Dommere: Normann, Ringnes, Thyness

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen