Ankenektelse i sak om grov narkotikaovertredelse. Kravet til domsgrunner.

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 10. mai 2021, HR-2021-993-U, (sak nr. 21-054877STR-HRET), straffesak, anke over dom.

A (advokat Stian Mæland), B (advokat Victoria Holmen), C (advokat Øyvind Bratlien) mot Påtalemyndigheten

Dommere: Indreberg, Høgetveit Berg, Thyness

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen