Opphevelse av lagmannsrettens kjennelse om avvisning av domfeltes anke

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 18. oktober 2021, HR-2021-2036-U, (sak nr. 21-121446STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse.

A (advokat Tom Barth-Hofstad)
mot Påtalemyndigheten (konstituert statsadvokat Sturla Henriksbø)

Dommere: Øie, Falkanger, Thyness

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen