Høyesteretts ankeutvalg - sivil

Avgjørelse om bevisopptak og tillatelse til å fremlegge nye bevis

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse og beslutning 22. desember 2021, HR-2021-2564-U, (sak nr. 21-136017SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. A, B, C, D, E, F (advokat Hans Petter Graver, advokat Lars Marius Holm) mot Staten v/Helse- og omsorgsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Ida Thue)

Opphevelse av lagmannsrettens sakskostnadsavgjørelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 22. desember 2021, HR-2021-2563-U, (sak nr. 21-149094SIV-HRET), sivil sak, anke over sakskostnadsavgjørelse. Felleskjøpet Agri Sa (advokat Morten Goller) mot Infor (Steinhausen) II Gmbh (advokat Ola Haugen)

Krav om erstatning for sakskostnader

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 29. november 2021, HR-2021-2343-U, (sak nr. 21-143127SIV-HRET), sivil sak, krav om erstatning for sakskostnader. A, B (advokat Torstein Bø) mot Staten v/Domstoladministrasjonen

Erstatning for sakskostnader etter tvisteloven § 20-12

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 10. november 2021, HR-2021-2184-U, (sak nr. 21-137613SIV-HRET), sivil sak, krav om erstatning for sakskostnader. Saarivuoma sameby (advokat Knut Helge Hurum) mot Staten v/Domstoladministrasjonen

Krav om at staten skal erstatte idømte sakskostnader

Høyesteretts kjennelse 4. november 2021, HR-2021-2143-U, (sak nr. 21-122338SIV-HRET), sivil sak, krav om erstatning for sakskostnader.  A, B, C, A. M. Ruud AS, Cecar Holding AS, Gustari AS, EFD Invest AS, Hans Invest AS, D, E, JFRM AS, F, SPZ Holding AS, G, Blodbøken AS, Piano Forte AS, Gullbakk Invest AS, Calidris AS, H, JHL Invest AS, I, Jøkul AS, Agio AS, Halvorsen & Larsen Eiendom AS, Riber...

Opphevelse av lagmannsrettens sakskostnadsavgjørelse i overskjønn på grunn av uriktig rettsanvendelse

Høyesteretts ankeutvlags kjennelse og beslutning 2. november 2021, HR-2021-2120-U, (sak nr. 21-133331SIV-HRET), sivil sak, anke over sakskostnadsavgjørelse. I. A, Bojo Invest AS, B, C, Orakel AS, Ril AS (advokat Anders Christian Stray Ryssdal) mot BW LPG Limited (advokat Stig Berge) II. BW LPG Limited (advokat Stig Berge) mot A, Bojo Invest AS, B, C, Orakel AS, Ril AS (advokat Anders Christian...

Brudd på retten til kontradiksjon i barnevernsak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 26. oktober 2021, HR-2021-2080-U, (sak nr. 21-130814SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning. A (advokat Cecilia Margarita Dinardi v/advokat Mojdeh Allahpour) mot Oslo kommune v/ordføreren (Kommuneadvokaten i Oslo v/advokat Ane Grimelid), B (advokat Cecilie Nakstad)

Søksmålsfristen i arbeidsmiljøloven § 17-4

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 19. oktober 2021, HR-2021-2042-U, (sak nr. 21-129365SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. A (advokat Kjetil Drolsum Sandnes) mot X kommune (advokat Øyvind Gjelstad)

Avgjørelse om tillatelse til fremleggelse av nye bevis

Høyesteretts ankeuvalgs kjennelse 4. oktober 2021, HR-2021-1943-U, (sak nr. 21-017876SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. A (advokat Rune Lium) mot Staten v/Arbeids- og velferdsdirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat Ingvill Matre Meinich)

Staten tillates å opptre som partshjelper for Trondheim kommune

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 27. september 2021, HR-2021-1903-U, (sak nr. 21-093372SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. Trondheim kommune (Trondheim kommune v/Kommuneadvokaten v/advokat Øystein Block), KS - Kommunesektorens organisasjon (partshjelper) (advokat Øyvind Renslo) mot Ryde Technology AS (advokat Anders Christian Stray Ryssdal)

Sivile krav i straffesak. Krenkelse av uskyldspresumsjonen

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 29. juli 2021, HR-2021-1585-U, (sak nr. 21-074022SIV-HRET), sivil sak, anke over dom: I. A (advokat Bjørn Arild Langenes,advokat Hanne Pentzen),B (advokat Fisnik Baki,advokat Øyvind Bratlien), C (advokat Knut Ditlev-Simonsen, v/advokatfullmektig Marthine Høhrbye) mot D (advokat Willy Saar Pedersen,v/advokatfullmektig Kemal Yaldizli), II. D (advokat Willy Saar...

Krav om bevistilgang i pasientskadesak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 14. juni 2021, HR-2021-1279-U, (sak nr. 21-072053SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse. Staten v/Pasientskadenemnda (advokat Terje Marthinsen) mot A (advokat Jon Olav Holvik)

Den gjelder særskilt anke over sakskostnader

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 4. juni 2021, HR-2021-1223-U, (sak nr. 21-069813SIV-HRET), sivil sak, anke over sakskostnadsavgjørelse. Staten v/Utlendingsnemnda (advokat Christine Eva Marie Bjornes) mot A (advokat Natalie Kim Le Nguyen)

Gyldighet av forvaltningsvedtak - søknad om familiegjenforening

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse og beslutning 10. mai 2021, HR-2021-991-U, (sak nr. 20-174954SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. A, B, C (advokat Georg Schjerven Hansen)  mot Staten v/Utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten v/advokat Kaija Marie Folkestad Bjelland)

Opphevelse av lagmannsrettens kjennelse om å fremme anke

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 22. april 2021, HR-2021-888-U, (sak nr. 21-022447SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse. X kommune, Y kommune, Z kommune, Æ kommune, Ø kommune (advokat Esther Lindalen Rohde Garder) mot Spera AS (advokat Marianne Høstmark Dragsten)

Fastsettelse av samvær etter omsorgsovertakelse

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 29. mars 2021, HR-2021-676-U, (sak nr. 21-040649SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. A (advokat Alexander Nyheim Jenssen) mot X kommune, B (advokat Tore Johan Erstad)

Fristforelegg ved pålegg om bruk av prosessfullmektig

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 18. februar 2021, HR-2021-343-U, (sak nr. 21-002095SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse. Scandian Accessories AS (Abdul Wahab Ahmad) mot Decrouy SARL v/styreleder Clèment Jean-Paul Decrouy

Opphevelse av lagmannsrettens avgjørelse i sak om yrkesskade

Høyesteretts ankeutvalgs dom 11. februar 2021, HR-2021-267-U, (sak nr. 20-186681SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. A (advokat Nora Løvøi Bjørnstad) mot Staten v/Statens pensjonskasse (Regjeringsadvokaten v/advokat Håvard Hansen Holdø)

Beregning av ankesum ved anke til lagmannsretten

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 4. februar 2021, HR-2021-206-U, (sak nr. 21-002161SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning. Steinar Svarte, May Sissel Husby Svarte mot Advokatfirmaet Hjort DA (advokat Liv Zimmermann v/advokatfullmektig Aleksander Bergby Henriksen)

Stansing av sak etter tvisteloven § 16-18 andre ledd

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 29. januar 2021, HR-2021-151-U, (sak nr. 20-178240SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse. Trannel International Limited (advokat Jan Magne Langseth) mot Staten v/Kulturdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Simen Hammersvik)

Tillatelse til å følge sak om omfang av samværsrett

Den 29. januar 2021 ble det med hjemmel i tvisteloven § 19-2 andre ledd av dommer Østensen Berglund avsagt beslutning og kjennelse i sak HR-2021-164-F, (sak nr. 20-138877SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. A (advokat John Christian Elden) mot Bergen kommune (Bergen kommune - Kommuneadvokaten v/advokat Stig Ravnestad)

Mangelskrav etter bustadoppføringslova

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 25. januar 2021, HR-2021-128-U, (sak nr. 20-097636SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. A (advokat Håkon Ustaheim) mot Jarlsø Eiendom AS (advokat Daniel Wikstøl)

Beslutning om retting av dom

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 19. januar 2021, HR-2021-86-U, (sak nr. 20-176826SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning. Lunder & Aas AS (advokat Stein Fredrik Janzon) mot Eidsvoll kommune (advokat Steinar Mageli)

Bevissikring utenfor rettssak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 18. januar 2021, HR-2021-69-U, (sak nr. 20-166707SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse. Lonoy Geotools DA, Tore Stendal Lønøy, Arve Norvald Lønøy, Lonoy Geoconsulting AS, Terje Lønøy, (advokat Per Ludvig Erland advokat Tarjei Hovland) mot Equinor ASA (advokat Magnus Hauge Greaker)

Begjæring om bevisopptak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 18. januar 2021, HR-2021-78-U, (sak nr. 20-138877SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. A (advokat John Christian Elden) mot X kommune (X kommune - Kommuneadvokaten v/advokat Stig Ravnestad)

Nye bevis og bevistilgang i henvist sak

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning og kjennelse 13. januar 2021, HR-2021-50-U, (sak nr. 20-055609SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. I. Staten v/Klima- og miljødepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Elisabeth Stenwig), Norges Bondelag (partshjelper), Norskog (partshjelper), Norges Skogeierforbund (partshjelper) (advokat Bjørn Terje Smistad)t, Utmarkskommunenes Sammenslutning (partshjelp...

Til toppen