Anke over nektelse av parthjelp i sak om bruksrett til båtfester

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 7. mai 2021, HR-2021-981-U, (sak nr. 21-065150SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse.

Finn Audun Dahl (advokat Ståle Myhre) mot Hjalmar Engesvik, Inger Elise Hegland (advokat Yngve Andersen)

Dommere: Indreberg, Normann, Thyness

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen