"Opphevelse av beslutning om oppnevning av sakkyndig i sak etter barneloven"

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 12. mai 2021, HR-2021-1012-U, (sak nr. 21-064937SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning.

A (advokat Håkon Mathias Sterling Danielsen) mot B (advokat Lene Høivang)

Dommere: Indreberg, Høgetveit Berg, Thyness

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen