Opphevelse av lagmannsrettens beslutning om skriftlig behandling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 3. juni 2021, HR-2021-1205-U, (sak nr. 21-062990SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning.

A, B, C (advokat Mette Yvonne Larsen) mot X kommune (advokat Reidar Andresen)

Dommere: Skoghøy, Kallerud, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen