Den gjelder særskilt anke over sakskostnader

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 4. juni 2021, HR-2021-1223-U, (sak nr. 21-069813SIV-HRET), sivil sak, anke over sakskostnadsavgjørelse.

Staten v/Utlendingsnemnda (advokat Christine Eva Marie Bjornes) mot
A (advokat Natalie Kim Le Nguyen)

Dommer: Skoghøy, Bergsjø, Østensen Berglund 

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen