Krav om bevistilgang i pasientskadesak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 14. juni 2021, HR-2021-1279-U, (sak nr. 21-072053SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse.

Staten v/Pasientskadenemnda (advokat Terje Marthinsen) mot A (advokat Jon Olav Holvik)

Dommere: Skoghøy, Falch, Bergh 

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen