Mangelskrav etter bustadoppføringslova

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 25. januar 2021, HR-2021-128-U, (sak nr. 20-097636SIV-HRET), sivil sak, anke over dom.

A (advokat Håkon Ustaheim) mot Jarlsø Eiendom AS (advokat Daniel Wikstøl)

Dommere: Noer, Arntzen, Falch

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen