Opphevelse av lagmannsrettens beslutning om ikke å gi samtykke til å fremme anke i sak om sivile krav

Høyesterett ankeuvalgs kjennelse 2. juli 2021, HR-2021-1462-U, (sak nr. 21-086608SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning: 

A (advokat Tom-Daniel Karlstad) mot B (advokat Hilde Mo)

Dommere: Skoghøy, Falch, Bergh

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen