Krav om erstatning for sakskostnader fra Staten etter tvisteloven

Høyesterett ankeutvalgs kjennelse 2. juli 2021, HR-2021-1468-U, (sak nr. 21-070360SIV-HRET), sivil sak, krav om erstatning for sakskostnader:

Norway Royal Salmon ASA (advokat Ole Kjetil Skeidsvoll Moe) mot Staten v/Domstoladministrasjonen

Dommere: Skoghøy, Normann, Bergh 

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen