Stansing av sak etter tvisteloven § 16-18 andre ledd

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 29. januar 2021, HR-2021-151-U, (sak nr. 20-178240SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse.

Trannel International Limited (advokat Jan Magne Langseth) mot Staten v/Kulturdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Simen Hammersvik)

Dommere: Indreberg, Kallerud, Falch

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen