Sivile krav i straffesak. Krenkelse av uskyldspresumsjonen

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 29. juli 2021, HR-2021-1585-U, (sak nr. 21-074022SIV-HRET), sivil sak, anke over dom:

I.

A (advokat Bjørn Arild Langenes,advokat Hanne Pentzen),B (advokat Fisnik Baki,advokat Øyvind Bratlien), C (advokat Knut Ditlev-Simonsen, v/advokatfullmektig Marthine Høhrbye)

mot

D (advokat Willy Saar Pedersen,v/advokatfullmektig Kemal Yaldizli),

II.

D (advokat Willy Saar Pedersen, v/advokatfullmektig Kemal Yaldizli) mot

A (advokat Bjørn Arild Langenes, advokat Hanne Pentzen), B (advokat Fisnik Baki, advokat Øyvind Bratlien), C (advokat Knut Ditlev-Simonsen, v/advokatfullmektig Marthine Høhrbye)

Dommere: Falkanger, Bergh, Thyness

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen