Tillatelse til å følge sak om omfang av samværsrett

Den 29. januar 2021 ble det med hjemmel i tvisteloven § 19-2 andre ledd av dommer Østensen Berglund avsagt beslutning og kjennelse i sak HR-2021-164-F, (sak nr. 20-138877SIV-HRET), sivil sak, anke over dom.

A (advokat John Christian Elden) mot Bergen kommune (Bergen kommune - Kommuneadvokaten v/advokat Stig Ravnestad)

Dommer: Østensen Berglund

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen