Salærfastsettelse. Redegjørelsesplikten i salærforskriften § 5 holdt opp mot advokaters taushetsplikt.

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 30. august 2021, HR-2021-1758-U, (sak nr. 21-106786SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning.

Arild Christian Dyngeland (advokat Arild Christian Dyngeland)

Dommere: Normann, Arntzen, Bergh 

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen