Avgjørelse om tillatelse til fremleggelse av nye bevis

Høyesteretts ankeuvalgs kjennelse 4. oktober 2021, HR-2021-1943-U, (sak nr. 21-017876SIV-HRET), sivil sak, anke over dom.

A (advokat Rune Lium) mot Staten v/Arbeids- og velferdsdirektoratet
(Regjeringsadvokaten v/advokat Ingvill Matre Meinich)

Dommere: Bergsjø, Ringnes, Thyness 

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen