Søksmålsfristen i arbeidsmiljøloven § 17-4

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 19. oktober 2021, HR-2021-2042-U, (sak nr. 21-129365SIV-HRET), sivil sak, anke over dom.

A (advokat Kjetil Drolsum Sandnes) mot X kommune (advokat Øyvind Gjelstad)

Dommere: Øie, Høgetveit Berg, Thyness

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen