Beregning av ankesum ved anke til lagmannsretten

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 4. februar 2021, HR-2021-206-U, (sak nr. 21-002161SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning.

Steinar Svarte, May Sissel Husby Svarte mot Advokatfirmaet Hjort DA
(advokat Liv Zimmermann v/advokatfullmektig Aleksander Bergby Henriksen)

Dommere: Indreberg, Falch, Bergh 

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen