Brudd på retten til kontradiksjon i barnevernsak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 26. oktober 2021, HR-2021-2080-U, (sak nr. 21-130814SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning.

A (advokat Cecilia Margarita Dinardi v/advokat Mojdeh Allahpour) mot
Oslo kommune v/ordføreren (Kommuneadvokaten i Oslo v/advokat Ane Grimelid), B (advokat Cecilie Nakstad)

Dommere: Kallerud, Bergh, Steinsvik

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen