Lagmannsrettens ankenektelse i sak om tiltaltes tilregnelighet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 27. oktober 2021, HR-2021-2091-U, (sak nr. 21-132086STR-HRET), straffesak, anke over beslutning.

A (advokat Erik Riis Dogger) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Monica Krag Pettersen)

Dommere: Øie, Falkanger, Høgetveit Berg

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen