Opphevelse av lagmannsrettens sakskostnadsavgjørelse i overskjønn på grunn av uriktig rettsanvendelse

Høyesteretts ankeutvlags kjennelse og beslutning 2. november 2021, HR-2021-2120-U, (sak nr. 21-133331SIV-HRET), sivil sak, anke over
sakskostnadsavgjørelse.

I. A, Bojo Invest AS, B, C, Orakel AS, Ril AS (advokat Anders Christian Stray Ryssdal) mot BW LPG Limited (advokat Stig Berge)

II. BW LPG Limited (advokat Stig Berge) mot A, Bojo Invest AS, B, C, Orakel AS, Ril AS (advokat Anders Christian Stray Ryssdal)

Dommere: Øie, Falkanger, Falch

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen