Opphevelse av lagmannsrettens dom på grunn av mangelfull begrunnelse

Høyesteretts ankeutvalgs dom 2. november 2021, HR-2021-2128-U, (sak nr. 21-137714SIV-HRET), sivil sak, anke over dom.

A (advokat Janne Larsen) mot Staten v/Pasientskadenemda (advokat Therese Skodvin)

Dommere: Falkanger, Falch, Høgetveit Berg

Les avgjørelse i sin helhet

Til toppen