Krav om at staten skal erstatte idømte sakskostnader

Høyesteretts kjennelse 4. november 2021, HR-2021-2143-U, (sak nr. 21-122338SIV-HRET), sivil sak, krav om erstatning for sakskostnader. 

A, B, C, A. M. Ruud AS, Cecar Holding AS, Gustari AS, EFD Invest AS, Hans Invest AS, D, E, JFRM AS, F, SPZ Holding AS, G, Blodbøken AS, Piano Forte AS, Gullbakk Invest AS, Calidris AS, H, JHL Invest AS, I, Jøkul AS, Agio AS, Halvorsen & Larsen Eiendom AS, Riber Invest AS, J, K, Epenor AS, L, M, Bygg Entreprise AS, Hestekind Eiendom AS, N, Alf Hallén AS, Kolltveit, Næringsbygg AS, Geir Dalhaug Invest AS, O, Kvamsdal Invest AS, Hans Pedersen AS, Ribes Reserve AS, P, Eikedalen Skisenter AS, Q, JEWA AS, Morten Carlson AS, R, S, T, U, Triplex AS, V, W, X, Hørgård Invest AS, Y, Z, Lars Gylterud AS, Æ, (advokat Jørgen Bernhard Grønlie) mot Staten v/Domstoladministrasjonen

Dommere: Falkanger, Bergh, Steinsvik

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen