Anke over lagmannsrettens salærfastsettelse til bistandsadvokat for etterarbeid

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 4. november 2021, HR-2021-2144-U, (sak nr. 21-131706SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning.

Advokat A

Dommere: Falkanger, Kallerud, Steinsvik

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen