Om adgangen til å føre advokatkorrespondanse som bevis i en sivil sak

Høyesteretts kjennelse 9. november 2021, HR-2021-2172-U, (sak nr. 21-150041SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse.

A (advokat Sten Løitegaard) mot B Helgesens Hjørne ANS (advokat Morten Nikolai Wexels)

Dommere: Webster, Bergh, Østensen Berglund

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen