Erstatning for sakskostnader etter tvisteloven § 20-12

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 10. november 2021, HR-2021-2184-U, (sak nr. 21-137613SIV-HRET), sivil sak, krav om erstatning for
sakskostnader.

Saarivuoma sameby (advokat Knut Helge Hurum) mot Staten v/Domstoladministrasjonen

Dommere: Skoghøy, Webster, Matheson

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen