Opphevelse av lagmannsrettens beslutning om ikke å gi samtykke på grunn av nye opplysninger i sak om omsorgsovertakelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 16. november 2021, HR-2021-2217-U, (sak nr. 21-151097SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning.

A (advokat Kjetil Sørensen), B (advokat Mohammad Sajid Iqbal) mot Oslo kommune (Kommuneadvokaten i Oslo v/advokat Liv Lunde)

Dommere: Webster, Normann, Bergh

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen