Opphevelse av lagmannsrettens beslutning om å nekte anke fremmet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 23. november 2021, HR-2021-2274-U, (sak nr. 21-136156SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning.

Corum AS (advokat Christian Kjellby Nesset) mot Utmost PanEurope DAC (advokat Hallvard Gilje Aarseth)

Dommere: Webster, Normann, Bergh

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen