Opphevelse av lagmannsrettens kjennelse i sak som gjelder spørsmål om hva som er rettskraftig avgjort

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 26. november 2021, HR-2021-2315-U, (sak nr. 21-133121SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse.

A (advokat Kathrine Lien Mjell) mot B, C (advokat Pål Gude Gudesen)

Dommere: Webster, Ringnes, Bergh

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen