Krav om erstatning for sakskostnader

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 29. november 2021, HR-2021-2343-U, (sak nr. 21-143127SIV-HRET), sivil sak, krav om erstatning for sakskostnader.

A, B (advokat Torstein Bø) mot Staten v/Domstoladministrasjonen

Dommere: Normann, Noer, Falch 

Les hele avgjørelsen i sin helhet

Til toppen