Begjæring om gjenåpning grunnet påstått endring i rettsoppfatningen

Høyesetretts ankeutvalgs kjennelse 8. februar 2021, HR-2021-236-U, (sak nr. 20-177506SIV-HRET), sivil sak, begjæring om gjenåpning.

A, B (advokat Ole Rasmus Asbjørnsen) mot Staten v/Skattedirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat Marius Stub)

Dommere: Matheson, Falch, Bergh 

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen