Fristen for å begjære offentlig skifte av uskiftet bo

Høyesetretts kjennelse 7. desember 2021, HR-2021-2402-U, (sak nr. 21-146086SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse.

A (advokat Peter William Schjølberg) mot B (advokat Birgitte Schjøtt Christensen)

Dommere: Skoghøy, Matheson, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen