Spørsmål om habilitet for dommerne ved Gulating lagmannsrett.

Høyesteretts ankutvlags kjennelse 7. desember 2021, HR-2021-2421-U, (sak nr. 21-165498SIV-HRET), sivil sak, habilitet.

Brynesenteret AS, Storgata 38 Bryne AS (advokat Per Christian Ask)
mot A m.fl. (advokat Line Sogn Plassen)

Dommere: Skoghøy, Matheson, Steinsvik

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen