Beslutning om å holde ankeforhandlingen i en barnevernsak for åpne dører

Høyesteretts beslutning 20. desember 2021, HR-2021-2545-F, (sak nr. 21-145427SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse.

X kommune (advokat Jørgen Aandal Vangsnes) mot A, B (advokat Johannes Wegner Mæland)

Dommer: Indreberg

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen