Opphevelse av lagmannsrettens sakskostnadsavgjørelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 22. desember 2021, HR-2021-2563-U, (sak nr. 21-149094SIV-HRET), sivil sak, anke over sakskostnadsavgjørelse.

Felleskjøpet Agri Sa (advokat Morten Goller) mot Infor (Steinhausen) II Gmbh (advokat Ola Haugen)

Dommere: Matheson, Noer, Steinsvik

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen