Avgjørelse om bevisopptak og tillatelse til å fremlegge nye bevis

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse og beslutning 22. desember 2021, HR-2021-2564-U, (sak nr. 21-136017SIV-HRET), sivil sak, anke over dom.

A, B, C, D, E, F (advokat Hans Petter Graver, advokat Lars Marius Holm) mot
Staten v/Helse- og omsorgsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Ida Thue)

Dommere: Øie, Falkanger, Falch

Les avgjørelsen i sin helhet

 

Til toppen