Opphevelse av lagmannsrettens avgjørelse i sak om yrkesskade

Høyesteretts ankeutvalgs dom 11. februar 2021, HR-2021-267-U, (sak nr. 20-186681SIV-HRET), sivil sak, anke over dom.

A (advokat Nora Løvøi Bjørnstad) mot Staten v/Statens pensjonskasse
(Regjeringsadvokaten v/advokat Håvard Hansen Holdø)

Dommere: Indreberg, Kallerud, Thyness 

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen