Krav til kjennelsesgrunner i midlertidig avgjørelse om fast bosted og samvær

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 11. februar 2021, HR-2021-270-U, (sak nr. 21-018308SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse.

A (advokat André Sverkmo Lauritsen) mot B (advokat Jens Fredrik Christiansen)

Dommere: Matningsdal, Bergsjø, Thyness 

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen