Fristforelegg ved pålegg om bruk av prosessfullmektig

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 18. februar 2021, HR-2021-343-U, (sak nr. 21-002095SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse.

Scandian Accessories AS (Abdul Wahab Ahmad) mot Decrouy SARL v/styreleder Clèment Jean-Paul Decrouy

Dommere: Matningsdal, Falkanger, Bergsjø 

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen