Tingrettens nedsettelse av salær for tre bistandsadvokater

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 19. februar 2021, HR-2021-360-U, (sak nr. 21-002635SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse.

Advokat John Christian Elden
Advokat Nasir Malik Iqbal
Advokat Abdul Satar-Ali

Dommere: Matheson, Falkanger, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen