Nye bevis og bevistilgang i henvist sak

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning og kjennelse 13. januar 2021, HR-2021-50-U, (sak nr. 20-055609SIV-HRET), sivil sak, anke over dom.

I. Staten v/Klima- og miljødepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Elisabeth Stenwig), Norges Bondelag (partshjelper), Norskog (partshjelper), Norges Skogeierforbund (partshjelper) (advokat Bjørn Terje Smistad)t, Utmarkskommunenes Sammenslutning (partshjelper) (advokat Stein Erik Stinessen) mot Stiftelsen WWF Verdens Naturfond (advokat Carl Philip Funder Fleischer), (Rettslig medhjelper: advokat Erlend Haaskjold)

II. Stiftelsen WWF Verdens Naturfond (advokat Carl Philip Funder Fleischer), (Rettslig medhjelper: advokat Erlend Haaskjold) mot Staten v/Klima- og miljødepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Elisabeth Stenwig), Norges Bondelag (partshjelper), Norskog (partshjelper), Norges Skogeierforbund (partshjelper) (advokat Bjørn Terje Smistad), Utmarkskommunenes Sammenslutning (partshjelper)

Dommere: Webster, Bull, Thyness

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen