Om honorering av fagkyndig meddommer og hvordan salærkravet skal legitimeres. Rettsgebyrforskriften § 1-4.

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 16. mars 2021, HR-2021-581-U, (sak nr. 21-028023SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning.

SBAS2 AS (advokat Karsten Alexander Anfinsen) mot Nils Thomas Dannevig

Dommere: Falkanger, Bergsjø, Ringnes 

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen