Gjenåpning av Høyesteretts dom i farskapssak fra tiden før DNA-analyser, jf. barneloven § 28a

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 24. mars 2021, HR-2021-638-U, (sak nr. 21-020986SIV-HRET), sivil sak, begjæring om gjenåpning.

A (advokat Rolf Helgesen) mot B, C (advokat Tor Øystein Enge)

Dommere: Webster, Normann, Noer 

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen