Fastsettelse av samvær etter omsorgsovertakelse

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 29. mars 2021, HR-2021-676-U, (sak nr. 21-040649SIV-HRET), sivil sak, anke over dom.

A (advokat Alexander Nyheim Jenssen) mot X kommune, B (advokat Tore Johan Erstad)

Dommere: Webster, Noer, Steinsvik

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen